1. Gydytojo odontologo spaudu padaryta žyma yra mėlynos ar violetinės spalvos, 10 mm x 35 mm dydžio stačiakampis suapvalintais kampais:

odontologas

2. Stačiakampio centre yra dvi eilutės:

   2.1. pirmoje eilutėje nurodyta „Gyd.od.“ ir gydytojo odontologo vardas; 

   2.2. antroje eilutėje - gydytojo odontologo pavardė.

3. Spaudo žymos kairėje vertikaliai išdėstyta gydytojo odontologo spaudo serija „OD“ ir numeris iš šešių ženklų.

4. Spaudo žymos dešinėje yra gydytojo odontologo profesijos ženklas (aplink dantų traukimo instrumentą – raktą – 2,5 karto iš dešinės į kairę apsivijusi gyvatė: gyvatės galva rakto žiede pasukta į kairę, uodega – į dešinę. Rakto aprašymas: raktas yra vertikalios padėties, rakto viršus yra ovalus žiedas, rakto apačioje – danties suėmimo mechanizmas: suėmiklio fiksatorius kairėje, danties suėmiklis dešinėje. Rakto žiedas dengia trikampio (graikų abėcėlės didžioji raidė „delta“ – Δ) viršutines kraštines. Gyvatės liemuo apsivijęs rakto vertikalę 2 kartus, ties trikampio pagrindo kraštine statmenai ją kerta, pralenda pro rakto žiedą dešinėje ir galva išlenda pro rakto žiedą iš priekio kairėje, ties trikampio kairiuoju kampu).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog gydytojo odontologo profesijos ženklas ir naujas spaudas su šiuo ženklu yra skirtas tik gydytojams odontologams ir gydytojams odontologams specialistams. Burnos priežiūros specialistams (gydytojo odontologo padėjėjams, burnos higienistams, dantų technikams) galioja pagal ankstesnę tvarką išduoti spaudai.

UŽSAKYTI